"

Mit navn er Henning Juul Rasmussen.
Det vil være mig, du kommer i kontakt med,
når du bestemmer dig for at prøve et af
HandsOn Booking programmerne.

Det er mit ønske at give dig et hjælpeværktøj,
som er let at lære og anvende
Et værktøj som i vid udstrækning tilgodeser dine behov
-også i programmets videre udvikling.

Og så er jeg altid klar til at hjælpe på telefonen:
5173 6000

Programmet har vi kaldt HandsOn Booking,
fordi det er tænkt som en praktisk hjælpende hånd
til jer, der arbejder som terapeuter
og selvstændige behandlere.

Da det blandt andet er dine behov, der bestemmer
i hvilken retning programmet udvikles,
er du meget velkommen til at sende dine ønsker eller
gode ideer til: info@handsonbooking.dk